Lễ đền Bà Đế – Đồ Sơn<p><br /> ( Trịnh Chúa phu nhân )</p> <p><br /> Năm nào tôi cũng đến Bà, <br /> Lễ cầu Bà ứng tôi đà yên tâm. <br /> Để tôi vững dạ tu thầm. <br /> Theo đường bà chỉ, lòng trần nhẹ tênh, <br /> Dù cho sóng gió thác ghềnh <br /> Sớm […]

<p><br /> ( Trịnh Chúa phu nhân )</p> <p><br /> Năm nào tôi cũng đến Bà, <br /> Lễ cầu Bà ứng tôi đà yên tâm. <br /> Để tôi vững dạ tu thầm. <br /> Theo đường bà chỉ, lòng trần nhẹ tênh, <br /> Dù cho sóng gió thác ghềnh <br /> Sớm hôm chẳng quản, công lênh chẳng rời. <br /> Cho cây công đức trên đời, <br /> Tốt tươi cành lá xanh trời xanh cây <br /> Xin bà chứng giám lòng này <br /> Viễn huyền họ Trịnh tôi nay nhớ Bà.</p> <p>( Viễn huyền :Chắt xa đời của ông tổ ).</p> <p><br /> <strong>Trọng Giữ</strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng