Kính dâng họ Trịnh Hải Phòng.

<p> </p> <p><em>Do các nghệ sỹ văn nghệ họ Trịnh ngâm thơ</em></p> <p> </p> <p><em>Hải phòng, ngày 10/3/2011</em></p> <p> </p> <p>Bên dòng sông Mã linh thiêng <br /> Quê hương họ Trịnh tổ tiên sáng ngời <br /> Xưa nay cùng giống Tiên Rồng <br /> Phò vua giữ nước yên lòng muôn dân <br /> Noi gương truyền thống cha anh <br /> Con cháu họ Trịnh không quên thân mình <br /> Dưới cờ tháng tám quang vinh <br /> Góp phần tô đẹp non sông huy hoàng. <br /> Xa quê đâu cũng là quê <br /> Một nhành họ Trịnh thắm tình bên nhau <br /> Dựng xây thành phố mạnh giàu <br /> Hải Phòng họ Trịnh, cùng nhau kết đoàn <br /> Con cháu họ Trịnh muôn nơi <br /> Cùng nhau tiếp bước cha ông ngàn đời <br /> Phát huy truyền thống rạng ngời <br /> Hướng về nguồn cội để đời nhớ ghi!</p> <p> </p> <p><em>Phỏng sáng tác: Trịnh ánh Sang <br /> </em></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng