Động Tiên sơnĐộng Tiên sơn trong quần thể động chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội có nhiều lưu bút của chúa Trịnh Sâm trên vách đá ( Thạch thi ) Đông Tiên là một nét độc đáo riêng, lối vào ra đối xứng, 3 pho tượng thờ được tạc bằng đá trắng rất đẹp, thế kỷ 16, khi triều Lê- Trịnh đang thịnh, chùa được mở mang tôn tạo về cơ bản như ngày nay chúng ta được thấy.

<p align=”justify”><br /> Động Tiên sơn trong quần thể động chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội có nhiều lưu bút của chúa Trịnh Sâm trên vách đá ( Thạch thi )</p> <p align=”justify”><br /> Động Tiên là một nét độc đáo riêng, lối vào ra đối xứng, 3 pho tượng thờ được tạc bằng đá trắng rất đẹp, thế kỷ 16, khi triều Lê – Trịnh đang thịnh, chùa được mở mang tôn tạo về cơ bản như ngày nay chúng ta được thấy.</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”>Năm 1770, Chúa Trịnh Sâm – là Đại nguyên soái tổng quốc chính sự Trịnh Tĩnh Vương đi vãn cảnh Chùa Hương, đến động Tiên, đã để lại một tấm bia có bài thơ nôm khắc trên vách đá trên lối vào cửa động như sau :</p> <p> </p> <p>Chợt khói Thiên Trù thoắt rẽ lên <br /> Che che cửa động một đường len. <br /> Chứa mây quanh quất lồng hương phật <br /> Gõ đá vang lừng trỗi nhạc tiên <br /> Bảo cái đùn đùn trên bảo toạ <br /> <br /> Kim quan trăm trắm trước kim liên <br /> Thanh sa dấu cũ còn di để, <br /> Quyến được xe loan biết mấy phen</p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng