ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN.

<br /> Thăng Long văn hiến nghìn năm<br /> Có công Chúa Trịnh đắp bù phần tư<br /> Khách quan nhìn nhận vô tư<br /> Triều nào cũng có nhân từ, ác gian<br /> Nhưng mà hỏi khắp thế gian<br /> Không tài, không đức, ai ban cho nào?<br /> Đón vua chạy loạn bên Lào<br /> Dẹp tan giặc, rước vua vào Kinh đô<br /> bắt tay xây dựng điểm tô<br /> Từ tro tàn, đắp cơ đồ lớn lao<br /> Giỏi nội trị, tài ngoại giao<br /> Xâm lăng chẳng có nước nào manh nha<br /> Công thương mở cửa hướng ra<br /> Văn hoá, khoa học nở hoa tuyệt vời<br /> Ngai vua, công chúa nhiều đời<br /> Cung vua, phủ chúa nhiều đời song song<br /> Lịch sử nhiều lúc bị cong<br /> Công lao chúa Trịnh trong lòng nhân dân<br /> Con cháu chúa Trịnh chuyên cần<br /> Học tài, hiểu rộng xuất thần văn thơ<br /> Tầm thường, nào dễ làm thơ<br /> Rõ là tiền bối nắm cơ một thời<br /> Thế gian vật đổi sao dời<br /> Giang sơn cũng đổi, mệnh trời cũng thay<br /> Nhưng đời hạnh phúc lắm thay<br /> Cháu con họ Trịnh thì không nghèo, hèn<br /> Sống đời để lại tiếng khen<br /> Quyết không để một vết hoen phủ mờ<br /> Tổ tông, công đức được nhờ<br /> Phúc lộc thọ đủ là nhờ trời cho<br /> Là người họ Trịnh khỏi lo<br /> Trong mọi hoàn cảnh sống cho đàng hoàng<br /> Nền tảng gia tộc vể vang<br /> Xây dựng cơ nghiệp huy hoàng ngày mai /.<br /> <br /> <br /> <strong>Trịnh Khắc Phương</strong>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng