Con về Phủ Chúa chiều nay<p>Con về Phủ Chúa chiều nay</p> <p>Nén nhang bái tổ hương bay ngạt ngào</p> <p>Cúi đầu mâm lễ dâng cao</p> <p>Đâu đây âm hưởng rì rào bên tai</p> <p>Thành tâm cầu phúc gieo đài</p> <p>Đất trời linh ứng các ngài về đây</p> <p>Bùng bùng lửa bốc hương cây</p> <p>Lung linh bóng tượng đong đầy sắc […]

<p>Con về Phủ Chúa chiều nay</p> <p>Nén nhang bái tổ hương bay ngạt ngào</p> <p>Cúi đầu mâm lễ dâng cao</p> <p>Đâu đây âm hưởng rì rào bên tai</p> <p>Thành tâm cầu phúc gieo đài</p> <p>Đất trời linh ứng các ngài về đây</p> <p>Bùng bùng lửa bốc hương cây</p> <p>Lung linh bóng tượng đong đầy sắc hoa</p> <p>Chúng con khắp chốn gần xa</p> <p>Đắm mình trong cõi sơn hà tổ tiên</p> <p>Hai trăm bốn chín năm liền</p> <p>Mười hai đời Chúa uy quyền rạng danh</p> <p>Phò Lê,giữ nước,xây thành</p> <p>Tự hào dòng dõi Trâm anh hiền tài</p> <p>Nắng chiều rắc xuống bờ vai</p> <p>Tiếng ca,đàn nguyệt khoan thai một vùng</p> <p>Tỉnh Thanh,Vĩnh Lộc,Vĩnh Hùng</p> <p>Con về Phủ Chúa ấm cùng Trịnh gia.</p> <p> </p> <p><strong>Trịnh Lập-phó Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thái Bình</strong></p> <p><strong>Mobile : 0913291790 </strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng