Cội nguồn<p> </p> <p align=”center”><img height=”661″ alt=”” width=”450″ src=”/files/images/data/big/11_20097484216_Tho-coi-nguon.jpg” /></p> <p> </p> <p align=”center”><br /> Thành kính nghĩ về tiên tổ nhân ngày giỗ tổ<br /> Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (18/2)<br /> Tự Ái Châu xưa dấy nghiệp nhà<br /> Cuộc đời từng trải mấy phong ba<br /> Rừng khuya sương nặng dồn vai củi<br /> […]

<p> </p> <p align=”center”><img height=”661″ alt=”” width=”450″ src=”/files/images/data/big/11_20097484216_Tho-coi-nguon.jpg” /></p> <p> </p> <p align=”center”><br /> Thành kính nghĩ về tiên tổ nhân ngày giỗ tổ<br /> Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (18/2)<br /> Tự Ái Châu xưa dấy nghiệp nhà<br /> Cuộc đời từng trải mấy phong ba<br /> Rừng khuya sương nặng dồn vai củi<br /> Ngõ vắng trăng lu vẳng tiếng gà…<br /> Chí lớn đã nuôi rồi phải lớn<br /> Đường xa gắng vượt cũng không xa<br /> Nét son Vương sử còn son mãi</p> <p align=”center”>Hậu thế ngàn đời rạng thế gia !</p> <p align=”center”><br /> <strong>30 tháng giêng năm Giáp Tý(1984) – Huyền Khê Trịnh Quốc Hoàn </strong></p> <p> <p> </p> </p> <p align=”center”> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng