Bình An Vương Trịnh Tùng<p><br /> <br /> Kính hương hồn Bình An Vương Trịnh Tùng, nhân khu lăng mộ được công nhận là di tích Lịch sử-Văn hoá:</p> <p><br /> <br /> Trịnh Tùng kiệt lữ anh linh <br /> Bảng vàng ghi tạc, sử xanh lưu truyền <br /> Sinh thời thất thập tứ niên <br /> […]

<p><br /> <br /> Kính hương hồn Bình An Vương Trịnh Tùng, nhân khu lăng mộ được công nhận là di tích Lịch sử-Văn hoá:</p> <p><br /> <br /> Trịnh Tùng kiệt lữ anh linh <br /> Bảng vàng ghi tạc, sử xanh lưu truyền <br /> Sinh thời thất thập tứ niên <br /> Hai mươi tháng tám qui tiên xa trần <br /> Triết Vương Thành Tổ miếu ân <br /> Thiên cơ mật quách âm phần bao la <br /> Di hài giờ phát lộ ra <br /> Chỉ vài vuông đất,rõ là đau thương <br /> Mộ phần quá đỗi tầm thường <br /> Cỏ rơm lẫn lộn, khó đường vào ra <br /> Trời cao thấy rất rõ là <br /> Chúng sinh ai cũng xót xa cháy lòng <br /> Trịnh Tùng kiệt xuất vô song <br /> Xứng tầm, có một ngôi lăng trường tồn <br /> Đó là quốc tuý, quốc hồn <br /> Đạo người uống nước nhớ nguồn tối linh <br /> Càng cao tiến bộ văn minh <br /> Càng cần quí trọng tôn vinh đức tài.</p> <p><br /> <br /> <strong>Trịnh Nghè – Hoà Nam, Ưng hoà</strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng