Bài thơ : VUN TRỒNG<p> Bài thơ :  VUN TRỒNG</p> <p><br /> Cháu con Trịnh tộc Việt Nam<br /> Tự hào nguồn cội vẻ vang một thời.<br /> Một lòng yêu nước thương nòi.<br /> Một thời đại mới đẹp tươi vững bền<br /> Thiết tha yêu kính tổ tiên.<br /> Dốc lòng hiếu thảo lửa đèn tâm hương<br /> […]

<p> Bài thơ :  VUN TRỒNG</p> <p><br /> Cháu con Trịnh tộc Việt Nam<br /> Tự hào nguồn cội vẻ vang một thời.<br /> Một lòng yêu nước thương nòi.<br /> Một thời đại mới đẹp tươi vững bền<br /> Thiết tha yêu kính tổ tiên.<br /> Dốc lòng hiếu thảo lửa đèn tâm hương<br /> Tôn nghiêm lăng tẩm từ đường<br /> Tử tôn sung mãn trường tồn Trịnh gia<br /> Đâu đâu thì cũng một nhà<br /> Đổi tên thay họ vẫn là một cây.<br /> Một cây có biết bao cành<br /> Cùng dòng huyết khí nghĩa tình thương nhau<br /> Noi gương kẻ trước người sau<br /> Lớp lớp hậu duệ cùng nhau phụng thờ.<br /> Phụng thờ hai chữ Tổ tiên<br /> Thông nguồn, ấm cội ta nguyền phát tâm<br /> Vẹn tròn quả phúc đức âm<br /> Cùng nhau tiếp bước quyết tâm vun trồng.</p> <p> </p> <p><strong>Huy Chủng</strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng