Bài thơ lưu ở nhà thờ Chi họ thôn Hướng Tân xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái BìnhTác giả Cụ Trịnh Xuân Tháo, sinh năm 1932. Bài thơ biên soạn Năm 2007 và đặt tại nhà thờ họ Trịnh tại thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình...

<p> </p> <p>Cây kia cành ngọc lá vàng <br /> Là nhờ cội gốc nở nang tốt lành <br /> Suối kia nguồn nước lưu hành <br /> Mới lên sông rộng, mới thành bể sâu <br /> Người ta nguồn gốc từ đâu <br /> Trước có tiên tổ rồi sau có mình <br /> Nhờ ơn Tiên Tổ tác thành <br /> Vun trồng cây đức để dành hậu lai <br /> Nay mừng hoa quế,trúc, mai <br /> Con cháu hương vượng,sáng ngời tộc cha <br /> Rạng nền phúc ấm ông cha <br /> Đời sau con cháu nhớ mà báo ân <br /> Đáp đền công đức tiền nhân <br /> Những ngày kỵ nạp chớ phần lãng quên <br /> Họ hàng phải biết dưới trên <br /> Cùng nhau tôn tộc phải lên thuận hoà <br /> Cùng trong dòng dõi tộc gia <br /> Phải là thắm thiết, phải là thuỷ chung <br /> Nước trong uống, nhớ nguồn sông <br /> An quả phải nhớ người trồng lên cây <br /> Nhờ đâu ta có ngày nay <br /> Là nhờ công đức cao dày Tổ Tiên <br /> Hôm nay nhân tiết xuân thiên <br /> Dựng làm gia phả lưu truyền mai sau <br /> Nước thời quốc sử làm đầu <br /> Sử xanh chép để mai sau truyền đời <br /> Nhà thì gia phả sáng soi <br /> Để cho con cháu đời đời dõi trông <br /> Để mà biết tổ biết t&ocirc;ng <br /> Kính thành hai chữ hằng mong báo đền <br /> Biết nhường dưới biết kính trên <br /> Biết nơi đất tổ biết miền quê cha <br /> <br /> <br /> Họ hàng phải biết gần xa <br /> Tổ tiên nguồn gốc ấy là ở đâu <br /> Căn nguyên phải biết trước sau <br /> Quê cha đất tổ ở đâu phải tường <br /> Nếu mà nhà có phả chương <br /> Xem trong nội bản là tường thuỷ chung <br /> Họ nhà quê quán Thanh Hoa <br /> Huyện gọi Vĩnh Phúc cha ông lưu truyền <br /> Là nơi chính gốc tổ tiên <br /> Sinh ra con thảo, cháu hiền Trịnh gia <br /> Người sinh đất chẳng thêm ra <br /> Kém phần sản xuất tăng gia hằng ngày <br /> Cùng nhau chuyển đến nơi đây <br /> Thái Bình, Tiền Hải tổng dày tân cơ <br /> An Tứ, Nam Hải bấy giờ <br /> Hai cụ Thái Tổ sinh thời hai ông <br /> Cao tằng tổ khảo là ông <br /> Trịnh Quyền cùng vợ khởi vong Nam Hà <br /> Hướng Tân lúc ấy là làng <br /> Sinh cơ lập nghiệp vững vàng từ đây <br /> Nơi dòng Trịnh tộc bấy nay <br /> Sinh lan, đẻ huệ ngày càng đông vui <br /> Cây xanh cành tốt bời bời <br /> Cháu con thịnh vượng đời đời vinh hoa <br /> Còn về Trịnh tộc chi ta <br /> Ba cành thứ tự ta là thứ ba <br /> Thứ ba thuộc ở cành ba <br /> Nhờ ơn tổ ấm phúc lai mãn dường <br /> Lưu truyền kế thế vinh xương <br /> Con cháu hưng vượng thọ trường an khang.</p> <p> </p> <p><em>Năm 2007</em></p> <p><em>Cụ Trịnh Xuân Tháo, sinh năm 1932 tại thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình</em></p> <p><em>Biên soạn và đặt tại nhà thờ họ Trịnh</em></p> <p> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng