Trịnh Thị NgọSinh năm 1931. Sau khi học tiếng Anh ở Đại học Quốc gia Hà Nội,[cần dẫn nguồn] bà gia nhập Đài tiếng nói Việt Namn vào năm 1955 và bắt đầu lên sóng hướng đến lính Mỹ vào năm 1965, ngay sau khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đặt chân vào Đà Nẵng. Năm 1976, bà về Thành phố Hồ Chí Minh với chồng là sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, và sau đó về hưu.

Dưới tên “Thu Hương”, bà lên sóng mỗi ngày ba lần, hướng đến các thích giả là lính Mỹ. Cùng với Nguyen Van Tung, bà đọc danh sách những người Mỹ mới chết hay bị bắt, cố gắng làm cho những lính Mỹ tin rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam là không chính đáng và trái đạo đức, bà cũng phát sóng những bài hát Mỹ chống chiến tranh nổi tiếng để gây nên nỗi nhớ nhà.

Đây là trích dẫn một trong những đoạn văn mà bà thường đọc:

How are you, GI Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what’s going on. (Hanoi Hannah, 16 tháng 6 năm 1967)

Dịch ra tiếng Việt:

Chào anh lính Mỹ tên Joe. Tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị chết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra.

Cùng với đài Armed Forces Radio của Hoa Kỳ và đôi khi BBC World Service của Anh, nhiều lính Mỹ bắt những chương trình của Hanoi Hannah để nghe nhạc và những đoạn tuyên truyền nghe buồn cười để giải trí. Các trại tù binh bật lên đài Radio Hanoi suốt ngày để buộc tù binh phải nghe. Nhiều khi bà cung cấp nhiều chi tiết hơn các chương trình Mỹ về những sự kiện không thuận lợi cho phía quân đội Mỹ hoặc Việt Nam Cộng Hòa

Tiếng nói của bà xuất hiện trong trò chơi máy tính Battlefield Vietnam (2004), trong những khúc Quảng Trị và cuộc chiếm lại Huế, trên các loa phóng thanh, cũng như ở đoạn đầu nếu chờ sau câu nói của Lyndon B. Johnson.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng