Trịnh Đình ThảoTrịnh Đình Thảo (1901 - 86), luật sư Việt Nam. Quê: Chính Kinh, Nhân Mục, nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Trịnh Đình Thảo (1901 – 86), luật sư Việt Nam. Quê: Chính Kinh, Nhân Mục, nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Học trung học ở Hà Nội, rồi sang Pháp tiếp tục học luật, văn chương, kinh tế – thương mại và đỗ tiến sĩ luật khoa. Đã từng bào chữa cho một số Việt kiều trước toà án ở Pháp; tham gia phong trào sinh viên Việt Nam tại Pháp. Về nước năm 1929, làm luật sư tại Toà Thượng thẩm Sài Gòn, tận tình giúp đỡ và bào chữa cho những người yêu nước bị đế quốc Pháp bắt.

Tham gia phong trào Đông Dương Đại hội (1936), đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh. Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong chính phủ Trần Trọng Kim (1945). Sau khi Sài Gòn bị Pháp tái chiếm, ông vẫn ở tại Sài Gòn, làm luật sư ở toà Thượng thẩm; tham gia đưa tang Trần Văn Ơn (1950); chủ tịch danh dự phong trào hoà bình ở Sài Gòn, đòi chính quyền Ngô Đình Diệm tôn trọng Hiệp định Giơnevơ (1955).

Tham gia đấu tranh chống Mĩ – Diệm nên bị chính quyền Sài Gòn bắt giam nhiều lần. Đầu 1968, bí mật ra vùng giải phóng tham gia thành lập và được giữ chức chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ, Hoà bình Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (1969), đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI (1976 – 81) và uỷ viên Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp; uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977), vv.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng