Trao đổi, góp ý cho việc khôi phục và bảo tồn Phủ TrịnhỦng hộ và tán thành rất cao việc khôi phục lại phủ Trịnh. Một di tích rất quan trọng cho dấu ấn Lê- Trịnh kéo dài 1/4 thiên niên kỷ. Một thời kỳ không có chiến tranh với ngoại bang

BBT đã nhận được góp ý của các ông: Quốc Thịnh và Trịnh Thông ( email: Trinhthong55@gmail.com; thinhtbc@yahoo.com).

Các đóng góp tập trung vào các vấn đề:

– Ủng hộ và tán thành rất cao việc khôi phục lại phủ Trịnh. Một di tích rất quan trọng cho dấu ấn Lê- Trịnh kéo dài 1/4 thiên niên kỷ. Một thời kỳ không có chiến tranh với ngoại bang.

– Vì là phục dựng và tái tạo lại một không gian lịch sử cách đây trên 250 năm, là một việc khó khăn về nhiều lĩnh vực: Văn hóa, Lịch sử, Kiến trúc…nên sự cố gắng của các nhà chuyên môn đã tham luận trong Hội thảo khoa học ngày 9/12/2014 là rất chuyên sâu và trân trọng, nhất là tham luận của các tác giả ngoài họ, thể hiện tính khách quan của Dự án.

– Dự án sẽ tiến hành làm nhiều giai đoạn, cần chọn các mục tiêu, hạng mục cần làm trước như: Mặt bằng thi công; Hướng tâm linh, Vật liệu, Hạng mục trọng tâm…

BBT xin cám ơn các ý kiến góp ý của hai ông.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng