Toạ đàm Đề tài Tiến sỹ Phật họcSáng ngày 16/12 /2023 các ông Trịnh Đình Hưng,Trịnh Quang Vũ, Trịnh Quang Cưu, Trịnh Văn Thành đại diên cho HĐHT Việt Nam đã tham gia tọa đàm đề tài Tiến sỹ Phật học của nhà sư Huỳnh Văn Tín.

Đại diện Họ Trịnh đã đóng góp nhiều ý kiến và cung cấp môt số tư liệu về đạo Phật và tình hình xây dựng và tu bổ chùa chiền thời kỳ Lê Trung Hưng. Đồng thời, hướng dẫn và giúp nhà sư đi thực tế môt số nơi như Chùa Tiên Tích, chùa Tây Phương chùa Đậu… Kết thúc chuyến đi nhà sư đã cảm ơn sự giúp đỡ của HĐHT Việt Nam.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng