Tin Hội đồng họ Trịnh Việt NamĐể chuẩn bị cho ngày Đại lễ của dòng họ, chiều 19 tháng 2 năm 2017. Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã có phiên họp thường kỳ. Ông Trịnh Đình Hưng, chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp.

Thành phần ngoài Ban thường trực, Hội đồng có mời thêm một số đại biểu mới, có nhiều kinh nghiệm trong một số nhiệm vụ tới của Hội đồng sẽ triển khai.
Nhiều nội dung được các đại biểu đề cập như: Việc đưa tượng chúa Trịnh Tùng về vị trí, việc tạo nguồn kinh phí cho Hội đồng để làm một số việc trọng tâm của dòng họ, Công tác thông tin đã làm và trong thời gian tới, công tác tổ chức…
Nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng tuổi trẻ họ Trịnh Việt Nam trong một năm được thành lập và một số công việc sắp tới nhất là sẽ tạo điều kiện để Tuổi trẻ trong họ gánh vác một số công việc của hội đồng, trong 2 ngày lễ lớn nhất là 17 và 18 tháng 2 Âm lịch tới đây.

Kết luận cuộc họp, các nội dung được quan tâm là :

– Trong quá trình hoạt động, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm mới, lực lượng trẻ đã có vai trò nhất định trong các hoạt động của dòng họ.

– Phương pháp tạo nguồn tài chính cho dòng họ.

– Vấn đề thông tin cần được minh bạch và rõ ràng, nhanh chóng và kịp thời.

– Việc sử dụng các nguồn tài chính cần chấn chỉnh, có sổ sách, thủ quĩ chi tiêu tiết kiệm, hợp lý và công khai.

– Yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức, đại hội của các Hội đồng cấp tỉnh, hoàn thành trong năm 2017 để tiến tới Đại hội toàn quốc vào năm 2018. Các ủy viên của các hội đồng phải có một đội ngũ tuổi dưới 60 và đặc biệt các thành viên là Doanh nhân có một tỉ lệ cao. Các nhân tố mới cần được phát hiện và tạo điều kiện để tham gia Hội đồng.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Ban quản lý Di sản và Hội đồng tuổi trẻ họ Trịnh Việt Nam cũng đã được ông Trịnh Trung Úy ủng hộ một nguồn tài chính quí báu.
Kế hoạch cụ thể cho hai ngày 17 và 18 tháng hai tới , HĐHT Việt Nam sẽ có thông báo cụ thể sau.

Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng