TIN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGSau khi Hội đồng họ Trịnh thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 18 tháng 5 năm 2014. Ngày 1/6/2014, HĐHT thành phố Đà Nẵng đã họp phiên đầu tiên bàn về các nội dung: Rút kinh nghiệm ngày thành lập; Các công tác thời gian tới và thành lập một số Ban của Hội đồng.

I/ HĐHT thành phố Đà Nẵng thành lập 4 ban công tác

1. Ban Thư ký do ông Trịnh Quang là Trưởng ban (ĐT : 0914.289.297; Email: Trinhquangdnt@gmail.coman) và các thành viên: bà Trịnh Thị Nhiều; ông Trịnh Bằng Sỹ (0905.4.4.005).
2. Ban Tài chính, vận động tài trợ do ông Trịnh Thanh Sáu là trưởng ban. ( ĐT: 0914.030.647- Trinhthanhsauvi@yahoo.com., và các thành viên: bà Trịnh thị Nhiều, bà Trịnh Thị Trinh (0905.205.110), ông Trịnh Anh Hùng.
3. Ban Tổ chức, phát triển dòng họ do ông: Trịnh Ngọc Văn là trưởng ban (0905.114.900). Thành viên là các ông trưởng các chi họ.
4. Ban Lịch sử- Gia phả do ông Trịnh Mạnh Hùng là trưởng ban (ĐT:0905.118.018; email: nsutmanhhung@yahoo.com.vn) và các thành viênlà các ông: Trịnh Anh Hùng; Trịnh Quang.

II/ Thành lập các chi họ địa phương Hôi đồng thành lập 7 chi họ địa phương là các chi:

1, Chi Thạch Khê, ông Trịnh Tuấn Khanh- Trưởng chi
2, Chi Sơn Trà, ông Trịnh Quí Chước- Trưởng chi
3, Chi Hải Châu, ông Trịnh Sang – Trưởng chi
4, Chi Cẩm Lệ, ông Trịnh Ngọc Dũng- Trưởng chi
5, Chi Liên Chiểu, ông Trịnh Văn Thanh- Trưởng chi
6, Chi Ngũ Hành Sơn- Hoàng Sa, ông Trịnh Anh Hùng- Trưởng chi.
7, Chi Hoà Vang ông Trịnh Công Phu – Trưởng chi

III/ Khuyến hoc- Mừng thọ- Trợ cấp- Hiếu hỷ- Hội phí

– Các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong họ được trợ cấp 200.000 ngàn đồng/năm
– Thành viên và tứ thân phụ mẫu của thành viên từ 80 tuổi trở lên sẽ có quà mừng thọ và tổ chức mừng thọ vào dịp đầu năm.
– Thành viên và con các thành viên có thành tích cao trong học tập từ giỏi đến các danh hiệu của thành phố, quốc gia..sẽ được thưởng và dịp đầu năm.
– Qui định về mức chi cho các đám hiếu…
– Mức phụ cấp cho các thành viên làm công tác văn phòng ( 03 người ).
– Mức đóng góp Hội phí, khuyến khích các sự tài trợ, ủng hộ quĩ cho Hội đồng…

Quang Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng