Tin hoạt động Câu lạc bộ Doanh nhân họ TrịnhĐây là nơi tập hợp các doanh nhân, các nhà quản lý họ Trịnh có cùng hoài bão xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường ...

Sự trưởng thành của các Doanh nhân trong họ ở nhiều lĩnh vực đã là nguồn động lực, niềm tự hào và được ghi nhận sự đóng góp to lớn tới sự thành công các hoạt động của dòng họ.Ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trịnh đã có từ lâu, cũng là một nguyện vọng của nhiều người con trong họ.

Để tiến tới thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trịnh Việt Nam. Trinhtoc.com xin giới thiệu bản : Dự thảo Điều lệ Câu lạc bộ doanh nhân họ Trịnh Việt Nam.

Kính mời các Doanh nhân trong họ và các sự quan tâm tới hoạt động của các doanh nhân cho ý kiến để Ban trù bị tổng hợp và hoàn chỉnh Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ.

Mọi sự đóng góp ý kiến xin gửi về: Email: contact@trinhtoc.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng