TÌM GỐC TÍCHChi họ Trịnh của tôi ở xóm 16, làng Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, mong muốn được trợ giúp của Thân tộc và mọi người, tìm được các dấu tích của cụ : TRỊNH HUẤN GIÁC

Cách đây, khoảng 200 năm, cụ có ở Đoan Hùng, Phú Thọ làm quan huyện ( phủ ). Cho đến nay, chúng tôi không có tin tức về cụ và những người thân thích liên quan đến cụ Trịnh Huấn Giác.

Mọi sự giúp đỡ, xin được thông tin về địa chỉ của tôi: email Cungtd@xuanhongnet.com. Trinhtoc.com mong được Thân tộc sống trên địa bàn huyện Đoan Hùng, Phú Thọ khi biết thông tin này kiểm tra và tìm kiếm giúp các dấu tích liên quan tới cụ Trịnh Huấn Giác đã từng có thời gian sống trên địa bàn.

Các thông tin xin được gửi về địa chỉ của trang Trinhtoc.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng