THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM HỌP BÀN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV- 2014Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2014, tại Văn phòng của Công ty Đại Dũng , địa chỉ 123 Bạch Đằng , quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Họ Trịnh Phía Nam đã họp tổng kết công tác quý III và bàn kế hoạch công tác quý IV năm 2014.

Trong quý III năm 2014, họ Trịnh phía Nam đã tổ chức thành công một số hoạt động của dòng họ ở các địa phương: Lễ ra mắt của Hội đồng họ Trịnh tỉnh Đắc Lắc, Lễ ra mắt của Hội đồng họ Trịnh Thành phố Đà Nẵng, Tham gia tế hiệp các chi phái họ Trịnh huyện Phù Cát và thành lập Hội đồng Lâm thời họ Trịnh tỉnh Bình Định, giao lưu và kết nối chi phái họ Trịnh ở các tỉnh, tiếp tục thu thập tư liệu lịch sử truyền thống họ Trịnh, đẩy mạnh công tác khuyến học, thăm hỏi người bệnh và công tác hiếu hỷ ; HĐ họ Trịnh các tỉnh Kon Tum, Bình Định Đắc Lắc lập kế hoạch xây dựng nhà thờ họ ; trang web hotrinhphianam.com duy trì việc nối phả tìm tông, tuyên dương các doanh nhân trẻ họ Trịnh và nêu gương người tốt, việc tốt…

Thường trực HĐHT phía Nam đã bàn bạc thống nhất một số công tác quý IV năm 2014 gồm :

1. Thành lập Ban Vận động xây dựng Nhà thờ họ Trịnh phía Nam do Chủ tịch HĐ Trịnh Duy Minh làm Trưởng ban và 4 vị trường trực là các ông Trịnh Tiến Dũng, Trịnh Xuân Đạo, Trịnh Xuân Hải, Trịnh Thanh Huy

Từ nay đến cuối năm 2014 Ban Vận động xây dựng nhà thờ họ Trịnh sẽ lựa chọn địa điểm, tiến hành thủ tục mua đất, lập thiết kế sơ bộ , kế hoạch huy động nguồn vốn, lộ trình xây dựng để kịp báo cáo Hội đồng và thông báo trong cuộc tổng kết, gặp mặt đầu xuân 2014.

2. Tổ chức cuộc gặp mặt thân tộc họ Trịnh phía nam vào giữa tháng 2 AL năm 2014 tại TpHCM. Ban Tổ chức do Phó Chủ tịch Thường trực Trịnh Đình Chữ làm trưởng ban và bộ máy ban tổ chức cuộc gặp mặt năm 2012 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức cuộc gặp mặt lần này.

3. Tiếp tục công tác phát triển tổ chức dòng họ, kết nối, vận động thành lập Hội đồng họ Trịnh ở các tỉnh còn lại , khi có đủ điều kiện

4. Tiếp tục đẩy mạnh các công tác thường xuyên như thu thập tư liệu lịch sử truyền thống họ Trịnh, kết nối gia phả, khuyến học khuyến tài, hiếu hỷ, hội doanh nhân họ Trịnh …

There are no comments yet

Tin khác đã đăng