Thư từ Quảng Nam, yêu cầu giúp đỡTrinhtoc.com nhận được thư của bạn Trịnh Dũng, Báo Quảng Nam với mong muốn giúp việc kết nối với gia phả gốc ở Nam Sách, Hải Dương. Bạn Dũng cho biết, theo các tài liệu còn ở chi họ Trịnh ở Quảng Nam thì Chi họ Trịnh của bạn đã di cư từ Hải Dương vào Quảng Nam khoảng thế kỷ 15 ? cùng các họ : Đoàn, Lê, Nguyễn, Phan, Hoàng khai khẩn vùng đất Nguyệt Đài.

Trinhtoc.com nhận được thư của bạn Trịnh Dũng, Báo Quảng Nam với mong muốn giúp việc kết nối với gia phả gốc ở Nam Sách, Hải Dương. Bạn Dũng cho biết, theo các tài liệu còn ở chi họ Trịnh ở Quảng Nam thì Chi họ Trịnh của bạn đã di cư từ Hải Dương vào Quảng Nam khoảng thế kỷ 15 ? cùng các họ : Đoàn, Lê, Nguyễn, Phan, Hoàng khai khẩn vùng đất Nguyệt Đài.

Ở Hải Dương thì khi ấy có ghi là : Mỹ Huệ, Huệ Trù, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ở Quảng Nam có ghi là : vào vùng đất Nguyệt Đài ( Xuân Đài, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam). Căn cứ vào các nội dung trên thì thấy bạn Dũng cần kiểm tra lại về năm các cụ di cư vào Quảng Nam, có thể là muộn hơn một chút và mong được Hội đồng họ Trịnh Hải Dương xác định các địa chỉ : Mỹ huệ, Huệ Trù, huyện Tân Minh? trong huyện Nam Sách bây giờ.

Điện thoại bạn Trịnh Dũng, báo Quảng Nam : 0989.156.119. Điện thoại ông Trịnh Huy Đang, phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Hải Dương: 0913.259.571

There are no comments yet

Tin khác đã đăng