Thông báo kết luận họp Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt NamNgày 24/12/2022 Thường trực HĐHT Việt Nam đã họp để đánh giá hoạt động dòng họ trong năm 2022, xác định các hoạt động trong năm tới nội dung chi tiết ...

IMG_20221227_0001

There are no comments yet

Tin khác đã đăng