THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAMHội đồng họ Trịnh Việt Nam tổ chức buổi họp Hội đồng thường niên. Nội dung: Thông báo những việc đã thực hiện trong năm 2014 và những công việc trọng tâm năm 2015.

– Các tỉnh thành báo cáo hoạt động.
– Công việc tổ chức ngày Đại lễ 18/2.
– Công tác tổ chức;công tác phát triển ở các tỉnh.

Địa điểm: Tổng công ty Tiên Sơn, số 09, khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Thời gian: 15 giờ ngày 17 tháng 2 Ất Mùi ( Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015 ).

Thành phần mời: Các ông, bà trong Hội đồng họ Trịnh tỉnh, thành phố. Mọi liên hệ, xin liên lạc với số máy Công ty Sơn Lâm : 0373.770.304 và số máy ông Trịnh Xuân Lâm, tổng giám đốc: 1917. 969.999.

Đề nghị các ông, bà trong thành phần mời, bố trí công việc về họp đầy đủ, chuẩn bị nội dung họp.

CHỦ TỊCH HĐHT VIỆT NAM
TRỊNH HƯNG

There are no comments yet

Tin khác đã đăng