Những thông tin cần tìm hiểu ở làng My ThửBạn Vũ Xuân Hùng ( Hungvdtn@gmail.com ) cho biết: Công trình xây dựng Đền thờ bà Chúa Me tại làng Phục Lễ ( tên cũ My Thử ) xã Vĩnh Hồng đang vào những giai đoạn cuối. Ban quản lý Di tích dự kiến sẽ Khánh thành Đền vào đầu năm 2019.

Chúng ta đã biết, bà Chúa Me : Vũ Thị Ngọc Nguyên là Thái phi chúa Trịnh Cương, là mẹ hai chúa Trịnh Giang và Trịnh Doanh, Bà nội chúa Trịnh Sâm. Bà chúa Me quê Phục Lễ.
Thông tin mới còn cho biết. Chúa Trịnh Tạc cùng bà Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến ( Lễ ) có một công chúa là Trịnh Thị Ngọc Áng ! Nhiều ngôi chùa, đình ở khu vực có thờ Công chúa Trịnh Thị Ngọc Áng.

Như vậy ở làng My Thử, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương không chỉ có riêng dấu tích của chúa Trịnh Cương mà trước đó đã có bà phi họ Vũ với chúa Trịnh Tạc rồi. Hiện rất cần những tư liệu để làm rõ thêm.

One comment

  • Tại Thôn phục Lễ có một tấm Bia công dức để trùng tu ngôi chùa. Trong đó có ghi tên: Trịnh Thị Ngọc Trinh ( con gái Chúa Trịnh Tùng), điều này chứng tỏ My Thử có nhiều gắn bó với thời Lê - Trịnh.

Tin khác đã đăng