NHỮNG NGÀY GIỖ LỚN CUỐI NĂM 2014Trong những ngày cuối năm 2014, có 2 ngày giỗ của 2 tướng quân họ Trịnh. Ngày 17 thắng 10 ( âm lịch ), ngày giỗ của tướng quân Trịnh Quốc Oai. Địa điểm tại Đền thờ Ông, thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23 tháng 11 âm lịch, ngày giỗ tướng quân Trịnh Văn Cấn, tức Đội Cấn, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên ( 30/8/1917-11/1/1918 ). Địa điểm tại Đền thờ ông, cạnh tượng đài Chiến thắng, thành phố Thái Nguyên.

Để tìm hiểu chi tiết, xin liên hệ: Ông Trịnh Hữu Hằng, thủ nhang Ông Trịnh Quốc Oai, điện thoại 01698.990.073; và ông Trịnh Xuân Dụng, chủ tịch Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0903.481.776 /.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng