Những công việc đầu tiên phục dựng lại Đền ĐôngVới phương châm tiến hành phục dựng lại ngôi đền cần được sự ủng hộ và góp công sức của toàn bộ bà con địa phương cùng sự tham gia của những người con trong họ Trịnh đã được quán triệt trong Ban xây dựng và Ban vận động.

Ngôi đền Đông tại thôn Thuận An, xã Việt Thuận thờ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm đang triển khai những công việc đầu tiên.

Trước hết, công việc xây dựng lại ngôi Đền đã được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân toàn thôn Thuận An. Một bản vẽ khung về hình dáng ngôi Đền có kích thước 3x3m đã được trưng công khai cho bà con tham gia ý kiến và đã được sự ủng hộ và hoan nghênh của bà con.

Với phương châm tiến hành phục dựng lại ngôi đền cần được sự ủng hộ và góp công sức của toàn bộ bà con địa phương cùng sự tham gia của những người con trong họ Trịnh đã được quán triệt trong Ban xây dựng và Ban vận động.

Hiện phần móng tường bao quanh khuôn viên ngôi Đền đã làm xong, chờ những ý kiến cuối cùng về hình dáng, kiến trúc ngôi Đền của bà con. Công việc sẽ tiến hành các công việc tiếp theo: mở rộng khuôn viên, cổng và các công trình phụ trợ..

HĐHT Việt nam mong các Thân tộc đang sống tại Thái Bình theo dõi quá trình thực hiện và có những đóng góp thiết thực để ngôi Đền Đông sớm được phục dựng.

Bản vẽ mặt trước Đền Đông

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng