MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆMMời dự Lễ kỷ niệm 15 năm, ngày thành lập và Chi họ đón nhận bằng công nhận Dòng họ Văn Hóa

Hội đồng họ Trịnh Thành phố Hải Phòng, Hội đồng họ Trịnh xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên TP hải Phòng. Trân trọng kính mời:

– Hội đồng họ Trịnh Việt Nam
– Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành.
– Bà con Thân tộc Trịnh

Về dự Lễ kỷ niệm 15 năm, ngày thành lập và Chi họ đón nhận bằng công nhận Dòng họ Văn Hóa.

Thời gian : Ngày 21 tháng 2 năm 2016 ( 13/giêng Âm lịch )
Địa điểm : Đội 5, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Kính mời các Đại biểu và bà con Thân tộc về dự buổi lễ kỷ niệm.
T/M BAN TỔ CHỨC
TRỊNH VĂN ĐỨC

There are no comments yet

Tin khác đã đăng