MỜI DỰ GIỖ TỔBa chi họ Trịnh ở 3 xã: Cát Nhơn; Phước Thắng và Nhơn Hạnh huyện Phù Cát tỉnh Bình Định sẽ tổ chức Giỗ Tổ

Thời gian: Ngày Chủ nhật, 6 tháng 7 năm 2014, tức ngày 10 tháng 6 Âm lịch. Địa điểm: Nhà trưởng chi họ Trịnh : ông Trịnh Văn Hùng, thôn Trung Bình xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định. Ban Tổ chức của ba chi họ Trịnh ở 3 xã xin kính mời bà con thân tộc ở 3 chi họ, Đại diện Hội đồng họ Trịnh tỉnh Bình Định, Hội đồng họ Trịnh các tỉnh phía Nam, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam về dự lễ Giỗ Tổ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Trịnh Văn Hùng, điện thoại: 0985.238.697

Ông Trịnh Ngọc Bình, điện thoại: 01667.068.118
Ông Trịnh Trường Ánh, điện thoại: 0983.414.283

T/M Ban tổ chức

Trịnh Văn Hùng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng