HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TỈNH NGHỆ ANNgày 1 tháng 4 năm 2014, đại diện Hội đồng họ Trịnh Việt Nam gồm các ông : Bỳ Văn Tứ - Phó Chủ tịch phụ trách công tác nghiên cứu Lịch sử và Gia phả dòng họ và ông Trịnh Duy Minh – Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam đã có buổi làm việc với đại diện Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An gồm các ông : Trịnh Huy Thục – Chủ tịch, Trịnh Đăng Thiện – Phó Chủ tịch thường thực

Các vị đại diên Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An đã thống nhất việc triển khai thu thập tài liệu, gia phả và ghi hình các di tích lịch sử , nhà thờ họ khu vực Nghệ An trong các ngày 2/4 và 3/4/2014 phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử, làm phim tư liệu về truyền thống họ Trịnh Việt Nam. Các chi họ ở Nghệ An rất tích cực hưởng ứng tham gia công tác chung của họ Trịnh Việt nam.

TT_00383

Từ trái sang phải : các ông Trịnh Đăng Thiện, Bỳ Văn Tứ, Trịnh Duy Minh,
Trịnh Huy Thục, Trịnh Trung

Bài & ảnh: Bỳ Văn Tứ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng