Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng họp tổng kết năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023Ngày 30 tháng 12 năm 2022, HĐ Họ Trịnh Hải Phòng đã họp tổng kết năm 2022 và chuẩn bị cho các công việc cần thiết trong thời gian tới. Đã có nhiều đại biểu đại diện cho các chi họ về dự...

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác hoạt động Dòng tộc năm 2022, đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động năm tới. Trong năm 2022, Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng đã tham gia tích cực các hoạt động của địa bàn và của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam. Do chịu ảnh hưởng của dịch, các chương trình, hoạt động của dòng họ đều bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, hoạt động của cũng đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, khó khăn cần phải được khắc phục trong năm 2023.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng