HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH DÒNG TRỊNH KHẮC PHỤC MỜI THAM GIA TRÙNG TU, TÔN TẠO NHÀ THỜ năm 2015Sở Văn hóa, Thông tin, Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án  trùng tu, tôn tạo nhà thờ cụ Trịnh Khắc Phục  và sẽ thực hiện trong năm 2015.

Hội đồng họ Trịnh dòng Trịnh Khắc Phục gửi thư cho thân tộc họ Trịnh, mời phát tâm đóng góp, tham gia tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quan trọng  này.

Xem thêm thư mời 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng