Hoạt động khuyến học ở xã Quảng Bị – Chương MỹQuảng Bị là xã có hơn 2.500 hộ với 39 dòng họ cùng sinh sống, riêng họ Trịnh chiếm 30% số dân trong xã, công tác khuyến học của họ Trịnh đã được chú trọng từ năm 2001.

Quĩ dành cho công tác này thường xuyên có hơn 10 triệu đồng. Hàng năm cứ sau tết Nguyên đán, Ban khuyến học của dòng họ tiến hành phát thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập. Cháu nào đạt học sinh giỏi cấp trường, Họ thưởng 40.000 đồng, cấp huyện, thưởng 60.000 đồng, giỏi cấp tỉnh và đỗ đại học thưởng 100.000 đồng. Nếu xuất sắc, giỏi cấp quốc gia, xuất sắc cấp tỉnh, thưởng 1.000.000 đồng. Từ khi có quĩ khuyến học, dòng họ đã thưởng cho 482 cháu ở các mức độ từ xã trở lên. Họ Trịnh xã Quảng Bị có 98 cháu đỗ vào các trường Đại học, 25 cháu là học sinh giỏi cấp tỉnh. 01 cháu đạt loại giỏi cấp quốc gia.

Khuyến học ở Quảng Bị đã tạo không khí thi đua và động viên các cháu và các bậc phụ huynh, đóng góp nhiều cho phong trào học tập của địa phương. Thành tích đó đã được Mặt trận tổ quốc huyện ghi nhận, Hội khuyến học đã nhận được nhiều giấy khen các loại.

Anh Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng