Họ Trịnh tỉnh Nghệ An họp thường trựcSáng 4/3 vừa qua thường trực Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An họp tại khách sạn Phương Huy 2, TP Vinh. Tới tham dự có Ông Trịnh Xuân Sơn, Nguyên tỉnh Uỷ viên Giám đốc sở lâm nghiệp Nghệ Tĩnh, chủ tịch danh dự HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An và các Uỷ viên thường trực .Chủ tịch Trịnh Huy Thục chủ trì Hội nghị, sơ kết công tác năm 2011 của HĐ và các hoạt động các chi họ, thông báo các hoạt động của HĐ họ Trịnh Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Sáng 4/3 vừa qua thường trực Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An họp tại khách sạn Phương Huy 2, TP Vinh.

Tới tham dự có Ông Trịnh Xuân Sơn, Nguyên tỉnh Uỷ viên Giám đốc sở lâm nghiệp Nghệ Tĩnh, chủ tịch danh dự HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An và các Uỷ viên thường trực .Chủ tịch Trịnh Huy Thục chủ trì Hội nghị, sơ kết công tác năm 2011 của HĐ và các hoạt động các chi họ, thông báo các hoạt động của HĐ họ Trịnh Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Về chiều sâu, hội nghị nêu rõ công tác chuẩn bị nội dung tổng kết, tiếp tục triển khai điều tra thông tin các chi họ, dự trù và cơ cấu nhân sự cho Hội đồng. Hội nghị thống nhất với định hướng hai nguồn nhân sự: Lực lượng nòng cốt (thường trực) do Hội đồng họ Trịnh Nghệ An giới thiệu, nguồn nhân sự là các uỷ viên Hội đồng phụ trách khu vực và các chi họ do Hội đồng gia tộc các Chi họ giới thiệu.

Thực hiện theo thông báo ngày 20 – 2 của HĐ họ Trịnh Việt Nam, hội nghị triển khai kế hoạch đưa đón, bố trí dự kiến cho hơn 100 đại biểu đại diện tất cả các chi họ Trịnh toàn tỉnh về tham dự lễ kỵ Đức Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm tại phủ Trịnh Thanh Hoá, dự kiến đoàn xe xuất phát vào chiều 17-2 ÂL từ khách sạn Phương Huy 2.

Hội nghị cũng thảo luận vấn đề tổ chức gặp mặt đầu xuân và dự kiến đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử về họ Trịnh trên đất Nghệ Tĩnh.

Bài:Trịnh Đăng Thiện Uỷ viên HĐ họ Trịnh VN, phó Chủ tịch HĐ họ Trịnh Nghệ An

There are no comments yet

Tin khác đã đăng