HĐHT phía Nam họp trù bị đại hộiNgày 4 tháng 7 năm 2019, tại Tp Hồ Chí Minh, Thường trực HĐHT phía Nam đã họp phiên mở rộng , tiến hành các công việc trù bị cho đại hội. Thành phần tham dự có các vị đại diện HĐ : Trịnh Duy Minh ( CT chủ trì hội nghị), Bỳ Văn Tứ […]

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, tại Tp Hồ Chí Minh, Thường trực HĐHT phía Nam đã họp phiên mở rộng , tiến hành các công việc trù bị cho đại hội. Thành phần tham dự có các vị đại diện HĐ : Trịnh Duy Minh ( CT chủ trì hội nghị), Bỳ Văn Tứ ( Trịnh Tứ – PCT) , Trịnh Xuân Đạo ( PCT) , Trịnh Tiến Dũng ( PCT) , Trịnh Quang Dũng ( UV) , Trịnh Thanh Bình ( UV), Trịnh Duy Đức ( UV) … và đại diện Ban Thanh niên Trịnh tộc TpHCM: Trịnh Văn Lấn ( trưởng ban), Trịnh Văn Tú, Trịnh Trịnh Trấn, Trịnh Thanh Minh, Trịnh Thị Huệ …

Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất cao những nội dung sau đây:

1. Trao đổi, bổ sung bản Báo cáo tổng kết các hoạt động của HĐHT phía Nam giai đoạn 2011-2019, đánh giá cao những nỗ lực của HĐ đã kết nối, xây dựng được 13 HĐHT các tỉnh động theo Quy ước của dòng họ, tham gia tích cực các hoạt động của HĐHTVN, làm cho hoạt động của thân tộc Trịnh từ Đà Nẵng trở vào ngày càng khởi sắc và phát triển.

2. Dự kiến tổ chưc Đại hội đại biểu vào ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh. Nội dung đại hội sẽ tiến hành :
– Tổng kết hoạt động của HĐHT phía Nam giai doạn 2011-2019, hoàn thành sứ mệnh kết nối, xây dựng và phát triển ban đầu; bàn giao HĐHT các tỉnh phía Nam trực thuộc HĐHTVN theo Nghị quyết của Thường trực HĐHTVN.
– Thành lập HĐHT Tp Hồ Chí Minh: Thông qua quy ước, phương hướng hoạt động, bầu và ra mắt BCH nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chủ trương cơ cấu và nhân sự của HĐHT Tp Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2014 có đủ 3 độ tuổi theo hướng trẻ hóa kết hợp phát huy cố vấn kinh nghiệm và trình độ của thế hệ trên 70 tuổi, hoạt động thực chất, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững, lâu dài.
– Thông qua và ra mắt Ban Thanh niên Trịnh trẻ TP Hồ Chí Minh trực thuộc HĐHT Tp Hồ Chí Minh . Hướng hoạt động chính tập trung khởi nghiệp, hợp tác làm ăn, làm giàu, khuyến học khuyến tài, kết nối hoạt động dòng họ.
– Vinh danh những hội viên và tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động của dòng họ.

3. Ban Tổ chức đại hội do ông Trịnh Duy Minh làm Truỏng ban, ông Trịnh Tiến Dũng làm phó ban thường trực và một số thành viên sẽ cụ thể hóa các công việc trù bị đại hội trong vòng 1 tuần lễ : Danh sách đại biểu và khách mời ( khoảng 250 người ), địa điểm và công tác hậu cần v.v…Tại hội nghị các thành viên đã tự nguyện đóng góp gần đủ chi phí cho đại hội. Hội nghị đã thể hiện được tâm huyết của thân tộc Trịnh , hứa hẹn đại hội đại biểu sẽ thành công tốt đẹp và các hoạt động của HĐHT Tp Hồ Chí Minh sẽ phát triển ngày càng tốt hơn trong nhiệm kỳ tới .

Bài : Trịnh Thường Dân; ảnh : Trịnh Văn Tú

There are no comments yet

Tin khác đã đăng