HĐ họ Trịnh Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tinThân mẫu ông Trịnh Trọng Giữ - Ủy viên Hội đồng họ Trịnh Hải Phòng, đã từ trần ngày 10 tháng giêng năm 2010, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ an táng tổ chức tại quê nhà huyện Tiên Lãng, thành phố Hải phòng, ngày 11 tháng giêng năm 2010.

HĐ họ Trịnh Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin

HĐHT Việt Nam , HĐ họ Trịnh tỉnh  Hải Phòng vô cùng thương tiếc báo tin:

Thân mẫu ông Trịnh Trọng Giữ – Ủy viên Hội đồng họ Trịnh Hải Phòng, đã từ trần ngày 10 tháng giêng năm 2010, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ an táng tổ chức tại quê nhà huyện Tiên Lãng, thành phố Hải phòng, ngày 11 tháng giêng năm 2010.

HĐ họ Trịnh Việt Nam, HĐ họ Trịnh tỉnh Hải Phòng và trang website trinhtoc.com xin được gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến ông Trịnh Trọng Giữ.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng