GIỚI THỆU SÁCHTháng 10 năm 2013, Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “ Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính Cách mạng Việt Nam”. Sách dày 447 trang , bao gồm 6 phần

“ GIA DÌNH DOANH NHÂN TRỊNH VĂN BÔ VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN CHO NỀN TÀI CHÍNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Phần thứ nhất: Một gia đình doanh nhân yêu nước.
Phần này trích đăng một phần hồi ký “ Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và những bài viết của GS,TS Nguyễn Tấn Nghiệp – Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, Ts Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công Ngiệp Việt Nam, Ts Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội về những nết tiêu biểu của một gia đình doanh nhân yêu nước đầu thế kỷ XX.

Phần thứ hai: Những đóng góp của gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô với Cách mạng.
Phần này bao gồm các bài viết chuyên sâu của nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS,Ts Lê mậu Hãn, Ts Trần Văn Thức, PGS,Ts Phạm Xanh, nhà báo Xuân Ba… về những đóng góp với cách mạng và nền độc lập dân tộc của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ.

Phần thứ ba: Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô với nền tài chính cách mạng Việt Nam.
Phần này bao gồm các bài viết của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Tế, Ts Đinh Quanh Hải, PGS,Ts Đặng Vân Thanh, Huỳnh Huy Quế…về những đóng góp vật chất của ông bà Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ cho ngân khố quốc gia trong thời kỳ đầu của chính quyền Cách mạng và những cống hiến của ông Trịnh Văn Bính trong hơn 30 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính

Phần thứ tư: Còn mãi với thời gian.
Phần này bao gồm nhiều bài viết cảm động, đậm đà nét văn hóa riêng của các nhà văn, nhà báo về gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ như tấm gương doanh nhân xả thân vì cộng đồng, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phần Thứ năm : Một số hình ảnh về gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô

Phần thứ sáu : Phụ lục ( một số tư liệu và bài viết có liên quan)

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng