Gặp mặt họ Trịnh Hải Phòng xuân 2011Ngày 19/3/2011 Hải Phòng tổ chức gặp mặt đầu xuân, tại trung tâm hội nghị thành phố, trên 300 đại biểu về dự, tới dự có các đại biểu UBND TP, UBMTTQVN TP HP, Lãnh đạo UBND TP qua các thời kỳ, sở ngoại vụ ...

Ngày 19/3/2011 Hải Phòng tổ chức gặp mặt đầu xuân, tại trung tâm hội nghị thành phố, trên 300 đại biểu về dự, tới tham dự có các đại biểu UBND TP, UBMTTQVN TP HP, Lãnh đạo UBND TP qua các thời kỳ, sở ngoại vụ, sở KHVCN, Sở công thương, VCCI Hải Phòng, cựu chiến binh, TNXP, cùng toàn thể các bà con đại diện các dòng họ khác tới dự với bà con họ Trịnh.

Họ Trịnh Hải Phòng vinh dự có một gia đình ông Trịnh Quang Hùng và bà Trịnh Thị Nhớ xã Tân Liên Vĩnh Bảo, gia đình hoàn cảnh nghèo có 3 con học sinh giỏi vượt khó, trong đó có hai cháu thi đỗ đại học ngoại thương, một cháu học lớp 12 thường niên là học sinh giỏi được hội khuyến học thành phố tặng giấy khen và nhận quà của doanh nghiệp do bà Trịnh Thị Làn – Giám đốc trao tặng, trị giá 2.000.000đ/cháu học sinh giỏi.

Ngoài ra còn một cháu học sinh giỏi cấp thành phố đạt ba giải công nghệ thông tin và lịch sử. Được HĐHT HP tặng giấy khen và doanh nghiệp trao qua động viên học sinh giỏi. HDHT Hải Phòng phát động phong trào khuyến học xây dựng quỹ khuyến học để lấy quỹ ủng hộ và đào tạo khuyến khích nhân tài cho đất nước năm 2011. Mỗi gia đình có một con lợn đất bỏ tiền lẻ sau mỗi ngày vào lợn để cuối năm bỏ ra động viên cho chính con cháu của mình và mỗi gia đình nộp quỹ họ 20.000đ/năm xây dựng quỹ khuyến học, giúp cho hoạt động khuyến học ngày càng phát triển bền vững.

Đặc biệt, có hai cháu là Lê Đức Long và Ngô Thị Bích Nhị – tại TP Hạ Long, Quảng Ninh xin nhận làm con của họ Trịnh Hải Phòng và tâm đức cho Họ Trịnh Hải Phòng trị giá trên 30 triệu đồng phục vụ hội nghị gặp mặt đầu xuân Tân Mão.

Tin bài HĐHTHP

There are no comments yet

Tin khác đã đăng