Điều con muốn gửiKính tặng ông TRỊNH ĐÌNH THÁI Con kính tặng ông đôi vần thơ Tỏ lòng yêu kính thỏa mong chờ Bẩy mười tuổi đảng, xưa nay hiếm Chín tư xuân đời, triệu người mơ Con mới gặp ông một lần thôi Nhưng như ruột thịt tự lâu rồi Nghe ông kể chuyện chiều hôm ấy […]

Kính tặng ông TRỊNH ĐÌNH THÁI

Con kính tặng ông đôi vần thơ
Tỏ lòng yêu kính thỏa mong chờ
Bẩy mười tuổi đảng, xưa nay hiếm
Chín tư xuân đời, triệu người mơ

Con mới gặp ông một lần thôi
Nhưng như ruột thịt tự lâu rồi
Nghe ông kể chuyện chiều hôm ấy
Về thấy tâm sao thật bồi hồi

Được ông tặng sách : ĐƯỜNG TÔI ĐI
Về con nghiền ngẫm tự nghĩ suy
Hai trăm lẻ tám trang giấy ấy
Chẳng thừa một câu hay chữ gì

Sáu chương tạc lại thất thập niên
Gian nan luôn có Bạn, Vợ hiền
Cuộc đời sóng gió bao oan ức
Giờ dân, con hiểu lẽ tự nhiên

Trải bao vai trò nhiều đắng cay
Hoạt động tiền chiến luôn hăng say
Hai mươi sáu năm trong q