Đại hôi lần thứ nhất HĐHT tỉnh Đồng NaiNhư tin đã đưa, ngày 1 tháng 7 năm 2018. tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Họ Trịnh tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Đại hôi lần thứ nhất. Về dự Đại hội có các gia tộc, các chi họ Trịnh sống trong tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã ủy quyền cho hai ông Trịnh Duy Minh và Bỳ Văn Tứ (Trịnh Tứ), Phó CT HĐHT VN về dự. Đoàn đại biểu họ Trịnh các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tầu, Phú Yên, Bình Phước, Thanh Hóa và tp HCM cũng cử đại biểu về dự với Thân tộc Đồng Nai.

Trước đây Đồng Nai đã có Ban liên lạc họ Trịnh và tiến tới HĐHT lâm thời. Nhiều hoạt động của Đồng Nai đã kết nối với các tỉnh xung quanh và với HĐHT các tỉnh phía Nam.

Trong Đại hội, ông Trịnh Minh Trương thay mặt BTC đã đọc bản tổng hợp ” Họ Trịnh – Lịch sử – truyền thống sự nghiệp và công lao với đất nước ” cùng những thông tin về dòng họ.

Đại hội đã thông qua bản ” Qui ước hoạt động của HĐHT tỉnh Đồng Nai “. Đại hội đã bầu 15 vị là Ủy viên HĐ. Ông Trịnh Văn Hữu được bầu là Chủ tịch hội đồng họ Trịnh tỉnh Đồng Nai nhiệm kì 2018 – 2023.
Ông Trịnh Duy Minh, phó CT HĐHT VN, Chủ tịch HĐHT các tỉnh phía nam đã phát biểu chúc mừng Đại hội và trao con dấu cho HĐHT tỉnh Đồng Nai.

Đại hội lần thứ nhất của cộng đồng người họ Trịnh Đồng Nai đã đánh dấu một bước trưởng thành trong hoạt động dòng họ.

Xin chúc mừng Thân tộc Trịnh tỉnh Đồng Nai

Các ủy viên HĐHT tỉnh Đồng Nai ra mắt ngày đại hội lần thứ nhất

Ông Trịnh Duy Minh, phó chủ tịch HĐHT VN trao con dấu cho ông Trịnh Văn Hữu, chủ tịch HĐHT Đồng Nai

There are no comments yet

Tin khác đã đăng