Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu HĐ họ Trịnh Việt NamNgày 19/6/2019 tại Hà Nội , Ban trù bị Đại hội đại biểu HĐHTVN đã họp rà soát các công tác chuẩn bị.

Tham dự họp có các ông: Trịnh Đình Hưng- Chủ tịch, Trịnh Tam Kiệt – Phó Chủ tịch/TTK, Trịnh Xuân Thu- Phó Chủ tịch, Trịnh Xuân Giới – Phó Chủ tịch, Trịnh Tứ – Phó Chủ tịch, Trịnh Quang Cưu – UV thường trực, Trịnh Quốc Toản – Phó Chủ tịch, Trịnh Hoà Bình – Phó Chủ tịch.

Hội nghị đã thống nhất những nội dung sau đây:

1. Đề cương Báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2007-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2025 do ông Trịnh Xuân Thu phác thảo, đã được ông Trịnh Đình Hưng và các vị tham gia trao đổi, bổ sung. Các ông Trịnh Quốc Toản , Trịnh Đình Hưng sẽ chấp bút , hoàn tất càng sớm càng tốt để lấy kiến góp ý rộng rãi của HĐHT các địa phương.

2. Danh sách đầu mối HĐHT các địa phương và đơn vị trực thuộc sẽ do ông Trịnh Quang Cưu cập nhật, để chuẩn bị cho công tác nhân sự và đảm bảo việc liên hệ thông suốt.

3. Kỷ yếu HĐHTVN 2019 do Ban biên tập gồm các ông Trịnh Tứ và Trịnh Quang Cưu phụ trách. Ban biên tập sẽ sớm phác thảo đề cương nội dung và kế hoạch phân công chuẩn bị tư liệu, viết bài, biên tập và in ấn.

4. Các công tác chuẩn bị đại hội đang được xúc tiến khẩn trương cho kịp thời hạn tổ chức vào tháng 11/2019.

Bài : Trịnh Thường Dân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng