Bàn về gốc tổ họ TrịnhCác phả cổ họ Trịnh đều ghi gốc tổ ở Thanh Hoá. Điều này phù hợp với chính sử và các loại tư liệu khác như bia, cân đối, các loại sách, lời truyền miệng.

Vấn đề gốc các họ người Việt là đề tài gần đây được bàn bạc, thí dụ ở Tạp chí Hán nôm(1996), Tập san Cội nguồn (1996), báo Dân tộc và thời đại (Xuân 1999).

Có họ là gốc người Trung Quốc chuyển cư.Thí dụ họ Vũ-Võ có tổ Vũ Hồn (Vũ Mạnh Hà và cộng tác viên, Lược sử….họ Vũ –Võ ở Việt Nam ,1995). Dòng Vũ Hồn đã có rất nhiều danh nhân trong lịch sử nước ta.

Với họ Trịnh, nguồn gốc đã rõ ràng: theo rất nhiều nguồn tin đã có được, họ Trịnh ở Việt Nam có nguồn gốc bản địa tại Thanh Hoá rất lâu, từ trước Công nguyên. Họ Trịnh gốc Thanh Hoá đã phát triển trên đất Việt Nam hiện nay, có 20 thế kỷ chia sẻ mọi thăng trầm của dân tộc. Phần quá khứ đó rất đủ để họ Trịnh tự khẳng định mình là một chỉnh thể, đã có bề dày lịch sử đất nước. Dù sau này có bổ sung các nhánh họ, thì đó sẽ là sự hoàn chỉnh thêm. Nhận định về họ Trịnh gốc tổ ở Thanh Hoá rồi từ đó có các đợt lan toả ra khắp nước, găn bó với lịc sử dân tộc, là điều đã được định hình.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng