Ban Văn hóa Trịnh nhóm họpNgày 23/2/2020 Ban Văn hóa Trịnh với sự chủ trì của ông Trịnh Tam Kiệt PCT Tổng thư ký đã nhóm họp tại Hà Nội, nhằm trao đổi về các hoạt đông văn hóa của dòng họ trong thời gian tới.

Các thành viên nhất trí nội dung xuyên suốt là xác định rõ tính công minh lịch sử trong việc họ Trịnh và các Chúa Trịnh trong công cuộc trung hưng nhà Lê (Lê Trung Hưng) với hình thức lưỡng đầu chế, chúa điều hành vua chấp chính.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam tiếp tục động viên mọi người trong và ngoài họ tuyên truyền, viết tin, bài; sưu tầm, phát hiện các nội dung văn hóa Lê – Trịnh còn tiềm tàng trong đời sống, trong dòng họ, trong các di tích lịch sử, văn hóa Lê – Trịnh ở trong nước và nước ngoài. Trong đó lực lượng chú yếu là các ông, bà có hoạt động liên quan tới văn hóa Lê – Trịnh ở các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc HTVN.

Tin, bài viết xin gửi về ban biên tập và sẽ được đăng tải trên trang mạng Trinhtoc.com hoăc tập hợp trong các tập san Thông tin họ Trịnh.

Địa chỉ gửi bài:
– Trịnh Tam Kiêt Email : tamkiettrinh@gmail,com
– Trịnh Quang Cưu Email : quangcuu.trinh@gmail.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng