HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲChiều ngày 12 tháng 6 năm 2016, tại 6A Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội HĐHT Việt Nam đã có phiên họp thường kỳ.

Về dự có các ông trong Thường trực Hội đồng và một số đại biểu liên quan tới nội dung cuộc họp. Ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Nội dung chính được đưa ra bàn bạc là công tác Thông tin tuyên truyền trong thời gian qua của Hội đồng đã làm được nhiều việc song chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của một dòng họ lớn. Nhiều nội dung quan trọng đã có trong các tài liệu Lịch sử, nhất là các tài liệu do người nước ngoài, người ngoài họ viết. Nhiều sách có nội dung tốt chưa được phát hành và phổ biến đến các chi họ. Sự hiểu biết về các sự kiện cũng có những khác biệt… Nhiều ý kiến sôi nổi của các đại biểu tập trung vào việc cần sự quan tâm nhiều hơn của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam tới công tác Thông tin, tuyên truyền.

Trang Website TRINHTOC.COM và trang Facebook của tuổi trẻ trong họ cần có bước đi mới, nhanh, nhiều và làm đâu chắc chắn đến đấy. Phương pháp, nội dung cần đề cập cho từng thời gian đăng tải. Nguồn nhân lực sẽ tập trung khai thác những chuyên gia đầu ngành ở trong họ về lĩnh vực : Lịch sử, văn hóa.. Những tư liệu đã có sẽ được chọn và ưu tiên đăng trên loại hình : Báo điện tử Internet và Facebook của dòng họ.

Các bạn trẻ trong Tộc Trịnh tuổi trẻ sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như kỹ thuật, phát hành, mỹ thuật cho trang tin sinh động, hấp dẫn. Công tác tổ chức cũng đề cập, tăng cường thêm về lượng cũng như chất lượng người làm công việc này. So với các dòng họ khác thì việc đầu tư về con người, tài chính của Họ Trịnh Việt Nam còn rất khiêm tốn. Mong muốn sắp tới, công tác Thông tin sẽ khởi sắc để đáp ứng nhiều yều cầu của dòng họ

 

IMG_4814

IMG_4818

IMG_4819

IMG_4822

IMG_4824

IMG_4833

There are no comments yet

Tin khác đã đăng