Viết về chân dung các Chúa TrịnhĐể thực hiện nội dung Nghị quyết của Thường trực HĐHTVN về sáng tác chân dung, tượng các chúa Trịnh, tôi nghĩ nên có những bài viết về chân dung các Ngài để mọi người hiểu rõ hơn về nhân cách và công lao của các Chúa Trịnh, góp phần tạo cảm hứng sáng tác và cảm thụ được các tác phẩm sau này.

Tôi có biên soạn đôi nét về chân dung Bình An Vương Trịnh Tùng. Xin gửi bà con thân tộc và quý vị tham khảo, góp ý. Nếu mọi người có tư liệu, ta có thể lập thành một chuyên đề ” Chân dung các Chúa Trịnh“.

BÌNH AN VƯƠNG TRỊNH TÙNG

 

Tải tài liệu bản word

 

Bỳ Văn Tứ (Trịnh Tứ)

Điện thoại : 09 08 34 0877 – Email: byvantuhy@yahoo.com.vn

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng