Ủng hộ thân tộc khắc phục hậu quả cơn bão số 10Sau bão, quá trình khắc phục hậu quả có 02 người bị chết (01người ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, 01 người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) và 80 người bị thương nhẹ có đến 93.251 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Bị ngập và hư hỏng 332 ha lúa; 1.642ha rau […]

Sau bão, quá trình khắc phục hậu quả có 02 người bị chết (01người ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, 01 người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) và 80 người bị thương nhẹ có đến 93.251 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Bị ngập và hư hỏng 332 ha lúa; 1.642ha rau màu; 1.531ha cây ăn quả; 1.337ha nuôi trồng thủy sản, 308 phương tiện tàu thuyền,18.303ha cây lâm nghiệp đổ gãy; 66.885 con gia súc gia cầm bị chết.

Có 21km đê điều bị sạt lở; kênh mương bị hư hỏng 10,5km; cống bị hư hỏng 149 cái, có 27km đường giao thông bị sạt lở, cống giao thông bị hư hỏng 166 cái.

Số điểm trường học bị ảnh hưởng 231 điểm, với 831 phòng; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng. Cột phát sóng truyền hình bị đổ gãy 02 cái; Cột điện bị đổ gãy 2.395 cột…

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà tĩnh kêu gọi bà con thân tộc, các tổ chức chia sẻ hỗ trợ bà con vùng bão lũ, giúp bà con vượt qua tình cảnh hoạn nạn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng