Họ Trịnh bị cơn lốc tại xã An Lư – Thuỷ NguyênThay mặt Hội đồng họ Trịnh Thủy Nguyên - Hải Phòng tôi xin gửi đến bà con thân tộc cùng chia sẻ mất mát với những gia đình bị thiệt hại ...

There are no comments yet

Tin khác đã đăng