Trịnh Thị Thế Phả ở Bách Tính, Thái BìnhThân tộc họ Trịnh ở Bách Tính chỉ mới biết thủy tổ của mình vốn từ Thanh Hóa ra làm quan, về định cư ở Thái Bình, con cháu sinh cơ lập nghiệp cho đến ngày nay, và muốn tìm cội nguồn thuộc dòng họ Trịnh nào ở Thanh Hóa.

TRỊNH THỊ THẾ PHẢ
Của chi họ Trịnh ở thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

1. Nguồn gốc gia phả:

– Thế phả họ Trịnh làng Bách Tính, Thái Bình từ đời trước viết bằng chữ Hán, nhiều năm sao mảng, chưa bổ sung tiếp các đời sau, nhất là từ năm Ất Dậu tới nay, một số quyển do sao chép lại không chính xác, sai lệch nhiều với nguyên bản.
– Từ tháng 6 năm 1995 hội đồng tộc họ Trịnh thành lập Ban nghiên cứu viết phả tộc , gồm 3 người đời thứ 13, hai người đời thứ 14 chịu trách nhiệm sưu tầm, nghiên cứu theo phả cũ, bổ sung các đời sau, thông qua các chi trưởng của họ, viết thành chữ quốc ngữ để lưu trữ lâu dài. Công việc hoàn thành vào mùa xuân năm 1998.

2. Tóm lược thế phả họ Trịnh ở thôn Bách Tính

– Thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ngày xưa là xã Bách Tính, thuộc huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường , tỉnh Nam Định.
– Thủy tổ của họ Trịnh ở thôn Bách Tính là Trúc Xuyên Hầu Cương Dũng Tướng Quân An Đạo Công thời nhà Lê, đến nay đã tới bốn trăm năm.
– Sau khi công vụ hoàn tất, Trúc Xuyên Hầu Trịnh An Đạo xin cáo quan về định cư ở xã Bách Tính thuộc huyện Thượng Hiền, tỉnh Nam Định. Cụ sinh được hai người con trai là Trịnh Đức Cơ và Trịnh Phúc Cơ.
– Trưởng nam Trịnh Đức Cơ trở thành đầu chi Đại tông và Thứ nam Trịnh Phúc Cơ trở thành đầu chi Tiểu tông.
– Cả hai chi họ Trịnh ở Bách Tính đều phát triển, con cháu lan tỏa đi sinh sống nhiều nơi. Tính đến thời điểm năm 1995 đã được 15 đời.

3. Sơ đồ gia phả họ Trịnh ở Bách Tính:

4. Nhà thờ họ Trịnh ở thôn Bách Tính, tỉnh Thái Bình:

Hình 1: Nhà thờ Trịnh Tộc thôn Bách Tính (Đời thứ 1)

Hình 2: Nhà thờ chi 2 Trịnh Tộc thôn Bách Tính (đời thứ 9)

5. Tìm cội nguồn, liên kết gia phả

Thân tộc họ Trịnh ở Bách Tính chỉ mới biết thủy tổ của mình vốn từ Thanh Hóa ra làm quan, về định cư ở Thái Bình, con cháu sinh cơ lập nghiệp cho đến ngày nay, và muốn tìm cội nguồn thuộc dòng họ Trịnh nào ở Thanh Hóa.

Hội đồng họ Trịnh thôn Bách Tính đề nghị Hội Đồng họ Trịnh Việt Nam và các nhà nghiên cứu giúp đỡ thực hiện được nguyện vọng của thân tộc. Xin chân thành cảm tạ.
Địa chỉ liên hệ: Trịnh Văn Khiêm số điện thoại : 0903855100; email : tvkhiem@pvfcco.com.vn

Bỳ Văn Tứ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng