Trịnh Quốc Việt – tìm họ TrịnhỞ tại thôn Thanh Thuỷ (Thôn 7), xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định có một chi nhánh họ Trịnh theo gia phả để lại có ghi ông Cao Thuỷ Tổ là Trịnh Phước Dị, và Cao Cao Tằng Tổ là Trịnh Văn Miêu. Tính theo đời thì đã có 10 đời sinh sống tại địa chỉ trên. Nhưng do ông Cao Thuỷ Tổ hiện tại con cháu không biết trước khi ở miền Bắc vào thì Ông ở tỉnh nào trong gia phả không ghi rõ, do vậy con cháu chưa biết được nguồn gốc. Theo giỗ tổ hàng năm thì con cháu cúng vào ngày mùng 6/02 (Âm Lịch). Vậy liên hệ để biết được nguồn gốc tổ tiên, mong hội đồng họ Trịnh Việt Nam tra cứu, nếu có thông tin thì gửi theo địa chỉ trên. Xin trong trọng cảm ơn

<div align=”justify”> <p>Ở tại thôn Thanh Thuỷ (Thôn 7), xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định có một chi nhánh họ Trịnh theo gia phả để lại có ghi ông Cao Thuỷ Tổ là Trịnh Phước Dị, và Cao Cao Tằng Tổ là Trịnh Văn Miêu.</p> <p>Tính theo đời thì đã có 10 đời sinh sống tại địa chỉ trên. Nhưng do ông Cao Thuỷ Tổ hiện tại con cháu không biết trước khi ở miền Bắc vào thì Ông ở tỉnh nào trong gia phả không ghi rõ, do vậy con cháu chưa biết được nguồn gốc. Theo giỗ tổ hàng năm thì con cháu cúng vào ngày mùng 6/02 (Âm Lịch). Vậy liên hệ để biết được nguồn gốc tổ tiên, mong hội đồng họ Trịnh Việt Nam tra cứu, nếu có thông tin thì gửi theo địa chỉ trên.</p> <p>Xin trong trọng cảm ơn</p> <p> </p> <p><strong>Trịnh Quốc Việ</strong>t</p> <p><strong>Di động: 0905097707</strong></p> <p><strong><a href=”mailto:Viettq@vksnd.daklak.gov.vn” target=”_blank”>Viettq@vksnd.daklak.gov.vn</a></strong></p> </div>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng