Tôn tạo đền Trịnh TúNgày 28/5/2019 đại diện HĐHTVN ( ông Trịnh Tứ- Pct) và HĐHT tỉnh Ninh Bình ( ông Trịnh Viết Kỳ - Ct, chị Trịnh Thị Ngọc - UV) đã cùng Ban xây dựng tôn tạo đền quan Thái bảo Trịnh Tú (ông Phạm Ngọc Sáu - trưởng ban, ông Trịnh Vui - Ptb, ông Lưu Danh Quỳnh - Ptb, ông Phạm Ngọc Quang - gskt) xem xét công việc thi công và tiến độ hoàn thành công trình.

Quan Thái bảo Trịnh Tú , một trong tứ trụ triều đình nhà Đinh ( thế kỷ thứ 10), được tôn thờ làm thần hoàng làng Trường Xuân, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và được các triều đại phong kiến Việt Nam sắc phong là Thượng đẳng thần.

Đền quan Thái bảo lâu ngày bị hư hại và bị hỏa hoạn cháy một phần . Bà con dân làng Trường Xuân không có ai họ Trịnh , nhưng đã cùng nhau góp công sức sửa chữa đền khỏi bị đổ nát. Do hoàn cảnh khó khăn, việc sửa chữa chỉ sơ sài, không đảm bảo lâu dài. Một số thân tộc Trịnh công đức xây tường bao, cổng v.v…
Qua phản ảnh và đề xuất của một số thân tộc Trịnh ở địa phương( chị Trịnh Thị Ngọc, ông Trịnh Vui), HĐHT phía Nam đã kêu gọi phát tâm công đức được trên 70 triệu đồng theo ước tính của Ban xây dựng trên cơ sở tận dụng vật liệu cũ và chắp vá.

Trước tình trạng đó, HĐHT tỉnh Ninh Bình đã vận động các thân tộc phát tâm ủng hộ thêm toàn bộ gỗ , đá, và tiền để tôn tạo công trình khang trang hơn,đảm bảo bền vững lâu dài.

HĐHT Ninh Bình và Ban xây dựng đã thống nhất với các nhà tài trợ chính ( ông Trịnh Viết Thập ủng hộ toàn bộ gỗ, đá …) sẽ tập trung thi công, dự kiến thượng lương trong tháng 6 AL và hoàn tất chánh tẩm vào cuối tháng 8 AL 2019. Công việc phục chế tượng quan Thái Bảo bị cháy một phần và trang bị nội thất , khánh thành đền đang được HĐHT Ninh Bình và Ban xây dựng trù tính sau khi hoàn thành xây dựng. Đây thực sự là một công trình hội tụ được tâm đức của dân làng và thân tộc Trịnh ở Ninh Bình và cả nước .

Bài: Trịnh Thường Dân; ảnh: Trịnh Thị Ngọc

There are no comments yet

Tin khác đã đăng