Tin Yên Định – Thanh HóaBạn Trịnh Xuân Thành vừa điện cho biết, Ông Trịnh Tiến Dũng, tức Đại Dũng vừa chuyển tiền về Yên Định để lấy thêm gần một ha đất khu vực Mộ Chúa Tĩnh Vương Trịnh Sâm ở xã Quí Lộc, Yên Định. Như vậy về kế hoạch có mặt bằng cho Dự án xây dựng […]

Bạn Trịnh Xuân Thành vừa điện cho biết, Ông Trịnh Tiến Dũng, tức Đại Dũng vừa chuyển tiền về Yên Định để lấy thêm gần một ha đất khu vực Mộ Chúa Tĩnh Vương Trịnh Sâm ở xã Quí Lộc, Yên Định. Như vậy về kế hoạch có mặt bằng cho Dự án xây dựng một công trình tưởng niệm chúa Trịnh Sâm đã cơ bản hoàn tất.

Vấn đề còn lại là Qui hoạch, Thiết kế cho Dự án này thật tốt. Ngay thềm đầu năm, chúng ta liên tục nhận được những tin vui từ Ninh Giang Hải Dương, Phủ Trịnh và Quí Lộc Yên Định.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng