TIN VUI TỪ ĐIỆN BIÊNTrinhtoc.com vừa nhận được tin từ Điện Biên. Tin cho biết, Được theo dõi các hoạt động trên trang tin của dòng họ. Các người con trong họ đang sinh sống ở tỉnh Điện Biên lịch sử rất mong muốn có một tổ chức dòng họ Trịnh để về với cội nguồn, với anh em dòng tộc.

Nếu chuẩn bị nhanh và đầy đủ một số điều kiện, Điện Biên sẽ là một tỉnh có Hội đồng họ Trịnh trong tương lai gần.

Có thể liên lạc với ông Trịnh Hùng Kim. Điện thoại: 01275.815.900 và: 0978.493.999;

Email : Trinhkimbanphu@gmail.com.

Anh Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng