TIN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAMSáng ngày 25 tháng 9 năm 2016, tại 6A, phố Sơn Tây, Ba Đình Hà Nội, Ban biên tập của Hội đồng đã họp về công tác thông tin. Về dự có ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và đầy đủ Ban biên tập : Bỳ Văn Tứ ( Sài Gòn ), Trịnh Tuấn Dũng ( Hà Nội ), Trịnh Hồng Chương ( Hà Nội ) và Trịnh Đăng Thiện ( Nghệ An ).

Công tác thông tin thời gian qua đã hoàn thành nhiều việc của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam giao. Các hoạt động chính của họ Trịnh cả nước đã được thực hiện khá đầy đủ nhất là các sự kiện lớn của cả họ như: Lễ hội ngày 18/2 hàng năm, hoạt động lớn có tầm quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều người, các danh nhân tiêu biểu, các Di tích Lịch sử đang và sẽ bảo tồn…

Trang Web Trinhtoc.com đã là trang tin chủ đao trong các hoạt động và điều hành mọi hoạt động của HĐ họ Trịnh Việt Nam

Tuy nhiên do lực lượng còn mỏng, sự cập nhật không được thường xuyên, địa bàn rộng, kinh phí không có nên một số sự kiện còn bỏ sót. Hiện rất cần thêm các cộng tác viên ở các tỉnh mới đáp ứng được yêu cầu của bà con trong thân tộc.

Các ý kiến tập trung vào các công việc: Lập Thư mục chuyên về các lĩnh vực để mọi người dễ truy cập, tìm hiểu. Bổ sung thêm các thông tin về các Danh nhân, các sự kiện lớn, các di tích Lịch sử đã có và vừa phát hiện. Các bài về những tấm gương điển hình về sự đóng góp lớn về công, của cũng còn thiếu những tin nhằm khích lệ, động viên.

Bộ phận thông tin cần bổ sung lực lượng trẻ, có kiến thức tin học. Lực lượng này cần có ở các Hội đồng cấp tỉnh.
Sắp tới Hội đồng họ Trịnh Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như: Công tác tổng kết cuối năm, tổ chức rước và an vị tượng chúa Trịnh Tùng tại Lăng mộ của ngài; Việc thực hiện các hạng mục của Dự án tôn tạo Phủ Trịnh; nghè Vẹt; các Di tích nhà Chúa ở Yên Định…Việc thông tin cần sát sao và kịp thời hơn.

Kết thúc, các vị trong Ban biên tập chụp ảnh kỷ niệm trước tòa nhà 6A Sơn Tây/.

trinhtoc_30091

Anh Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng